Açık Halı Saha:

Ebatları belirlenmiş olan halı saha zemini işveren tarafından zemin hafriyatı alınarak sıfır kodlu hale getirilip düzeltilmesi yapılarak silindir ile sıkıştırılmış olarak teslim alınır.

Hatıl Betonu:

30×50 çevre hatıl betonu hazırlanması için kazı çalışması yapılarak kalıplar bağlanır. 8 ve 12 Q’luk demirlerden oluşturulan hasırlar yerleştirilir. Su tahliyesi için, 3mt aralıklarla dışa eğimli 100 Q’luk pimaş borular yerleştirlir. Çelik dikmeler için 3mt aralıklarla klavuz (ankraj) boruları konulduktan sonra hazırlanın bu imalata BS 25 hazır beton dökülür.

Zemin Dolgusu:

Havuz içerisine önce 15cm 4nolu mıcır dolgusu yapılıp silindir yardımıyla sıkıştırılır. Daha sonra 10cm 1nolu mıcır dolgusu yapılacaktır. İşveren tarafından yapılacaktır.

Demir Aksamı:

3mt aralıklarla hazırlanmış olan klavuz borularına 76/3mm dikey borular kaynak yapılacak ve bunlara 60/3mm üst yatay, 48/3mm alt yatay bağlantı kaynakları yapılacaktır. Her dört köşede yatay borulara diyagonal takviye yapılacaktır. Sahanın dörtkenarındaki dikey borulara uygun Aralıklarda 76x3mm kalınlığında dikey takviye boruları kaynatılacaktır. Oluşturulan konstrüksiyonu muhkemleştirmek için, uzun kenarlar ve kale arkalarına 3’er adet 60/3mm kalınlığındaki borulardan “X” şeklinde, çapraz kaynak yapılacaktır. Aydınlatma sistemi için saha uzun kenarlarına 7mt yüksekliğinde toplam 6 adet 76/3mm borulardan oluşan merdiven imal edilecektir. Sahaya 1 adet giriş kapısı ve 1 adet kar kapısı menteşeli olarak istenilen yere yapılacaktır. 89/mm borulardan, 4,50mt uzunluğunda, 2,25mt yüksekliğinde ve 1mt derinliği olmak koşuluyla, 2 adet kale imalatı yapılacaktır. Bütün demir imalatı yapıldıktan sonra, istenilen renkte endüstriyel boya yapılarak konstrüksiyon hazır hale getirilecektir.

Aydınlatma:

Halı sahanın yanlarında bulunan 7myüksekliğindeki alana belli aralıklarla 400W Metal Halide projektörler karşılıklı salgı sollu olarak konstrüksiyona ilave edilir. Aydınlatma sisteminin kablo montaj işlemleri ile topraklama işlemleri yapılıp aydınlatma panosuna bağlantıları sağlanır. TSE standartlarına uygun olan tüm malzemelerin montajı tamamlanıp sistem çalışır hale getirilir.

Fens Teli:

Saha etrafı 6mt yüksekliğinde 50x50mm göz aralıklı, 3,5mm içi galvanizli PVC Fens teli (tel örgü) ile çevrilecektir. Fens teli gerdirilerek bağlantıları yapıldıktan sonra uzun kenarlarına 3, kale arkalarına 4 sıra, 5mm kalınlığından oluşan çelik gergi halatı çekilerek klemenslerle bağlantıları yapılacaktır.

bkr3-2es

Ağ/File:

Sahanın üzerine, topun dışarı çıkmasını önleme amacıyla 77 numara, 15x15cm göz aralıklı paraşüt ipinden güneşe ve her türlü doğa şartlarına dayanıklı, el örmesi ağ kullanılarak üst kapaması yapılacaktır.

Zemin Kaplaması:

1nolu mıcır dolgusu yapılan zemine, kot ayarı yapılarak mastarlanacaktır. Serilecek olan suni çim halının mıcırdan dolayı zarar görmemesi için, mıcır üzerine Jeotekstil keçe kumaş serilerek üzerine 55mm Suni Çim Halı serilecektir. Halının ek yerleri ve çizgileri (kale arkası ve taç çizgileri özel dokumalı) 35cm genişliğinde helmetin bezi ve çift kompenantlı poliüretan yapıştırıcı yardımıyla yapıştırılacaktır. Halı içerisine, elenip yıkanmış ve fırınlanmış silis suru kum dolgusu ve üzerine SBR granül kauçuk dolgusu homojen bir şekilde yapılarak saha futbol oynamaya müsait bir şekilde teslim edilecektir. Garanti süresi 7 yıldır. (Sanayi Bakanlığı Onaylı) Öte yandan sentetik çim – suni çim tüm hava ve coğrafi koşullarda ideal performans sergiler.